20 jaar Harry Potter! Hoe lang ben jij al fan?
Al 20 jaar!
Tussen 15 en 20 jaar
Tussen 10 en 15 jaar
Tussen 0 en 10 jaar
» Bekijk stand «


Kies:

Download het van Microsoft

RSS Feed


Twitter

 

7 moves = 7 years

Jullie hebben vast wel gehoord van de Knight2King theorie. Roy en ik hebben die vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. Jammer genoeg zei Rowling een aantal dagen later dat geen van de personages uit de toekomst komt. Al dat werk voor niets zul je dan zeggen. Maar, de schaaktheorie, 7 moves = 7 years, die aan de K2K theorie voorafgaat heeft Rowling niet ontkend. Na het bericht dat de K2K theorie niet klopt, waren er mensen die meer van de schaaktheorie wilden weten. Dus vandaar dat ik de schaaktheorie ben gaan vertalen en Roy was zo aardig om mijn tekst na te kijken.

Het schaakspel dat Harry, Ron en Hermelien spelen aan het einde van Harry Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling is een metafoor voor de Tweede Oorlog.

Schaak is een metafoor voor oorlog, en de oorlog tussen de macht van de goeden, geleid door Albus Perkamentus, en de macht van het kwaad, geleid door Voldemort, is centraal in het plot van de series. Het laatste hoofdstuk van Harry Potter en de Orde van de Feniks (OotP) heet ‘De Tweede Oorlog’. Wij maakten een verbinding.

Er werden eigenlijk 2 schaakspelen gespeeld in Harry Potter en de Steen der Wijzen (PS). De eerste door Professor Krinkel terwijl hij bezeten was door Voldemort (Krinkelmort) en de tweede door Harry, Ron en Hermelien (het trio), net zoals er twee oorlogen worden gevochten tegen Voldemort. Het tweede spel, dat hier besproken wordt, is degene gespeeld door Ron, Harry en Hermelien waar zij de plaatsen nemen van bestaande schaakstukken: Paard, Toren en Loper.

Schaken is aan ons uitgelegd als een spel waar het voorwerp zijn kant moet verdedigen. Om het spel te winnen moet je een variatie hebben in je verdedigende en aanvallende bewegingen. De truc om te winnen is je tegenstander laten raden wat je volgende stap wordt.

Wat nu volgt is een vakje-bij-vakje analyse van wat wij denken dat het spel representeert naar de spelers en naar de karakters zelf.

1)
‘Klaar?’ vroeg Harry aan de anderen, met zijn hand op de deurknop. Ze knikten en hij trok de deur open.
In de volgende ruimte was het zo donker dat ze geen hand voor ogen konden zien, maar zodra ze over de drempel stapten ging het licht aan en zagen ze een verbluffend tafereel.

Harry duwt de deur open om een donkere kamer te openbaren, een metafoor voor zijn hele leven in een donkere bezemkast te hebben geleefd. Wanneer hij de kast verlaat, in een kamer stapt, wordt hij overstroomd met licht en met de wetenschap van de toverwereld en zijn rol daarin.

2)
Ze stonden aan de rand van een gigantisch schaakbord, achter de zwarte stukken, die groter waren dan zij en zo te zien uit zwarte steen waren gehouwen. Een heel eind verderop, aan de andere kant van de kamer, stonden de witte stukken. Harry, Ron en Hermelien huiverden – de kolossale witte schaakstukken hadden geen gezichten.

Het spel staat klaar. Het eerste spel is al gevochten (die is door Krinkelmort gespeeld om de steen te krijgen). Het trio ziet het tweede spel klaar om te worden gespeeld, klaar voor actie, net zoals de Tweede Oorlog klaarstaat om te worden gevochten. Het detail van de hoogte staat representatief voor de kijk van het trio’s op de Toverwereld en de tovenaars daarin: ze zijn jong, en onervaren.

Iemand wees ons erop dat de witte schaakstukken geen gezichten hebben, net zoals de Dooddoeners een gezichtloos masker dragen. De zwarte stukken representeren de manier waarop de krachten van het goede moeten werken, undercover. We kunnen het duidelijkste voorbeeld daarvan zien in OotP.

3)
‘Wat moeten we nu?’ fluisterde Harry.
‘Dat lijkt me duidelijk,’ zei Ron. ‘We moeten al schakend de kamer oversteken.’
Achter de witte stukken zagen ze een tweede deur.’
‘Hoe dan?’ zei Hermelien nerveus.
‘Ik denk dat we schaakstukken moeten worden,’ zei Ron.

Het trio erkent dat om het spel te winnen, ze zelf het spel actief moeten spelen, dat ze schaakstukken in het spel moeten worden, vechters in de oorlog. Dit kan een metafoor zijn voor het trio dat de beslissing neemt om de uitnodigingen voor Zweinstein te accepteren. Harry zegt: Wat?, niet wetend wat gaat volgen. Ron denkt het logisch is; hij weet wat er van hem verwacht wordt, hij is degene die weet van de wereld waar hij in leeft. Hermelien zegt: Hoe?, ze accepteert de uitnodiging, maar wil weten wat ze moet doen. Hermelien heeft kennis nodig, ze heeft een praktisch plan van actie nodig. Typisch Hermelien.

4)
Hij liep naar een zwart paard en raakte zijn flank aan. Onmiddellijk kwam de steen tot leven. Het paard schraapte met zijn hoeven en de ridder op zijn rug draaide zijn gehelmde hoofd en staarde op Ron neer.
‘Moeten we – eh – met jullie meedoen om aan de andere kant te komen?’
De ridder knikte en Ron wendde zich tot de anderen.
‘Eens goed nadenken…’ zei hij. ‘Ik neem aan dat we de plaats van drie zwarte stukken moeten innemen…’

Op dit punt doen ze nog niet mee met het spel, ze hebben nog geen posities. Het paard verteld hen dat om aan de overkant te komen ze het spel moeten spelen, en Ron neemt tenslotte zijn plaats in. Ron, de strateeg, is degene die het spel moet regisseren. Ron heeft een dubbele rol hier: hij is de figuurlijke speler, en het Paard.

5)
Harry en Hermelien keken zwijgend toe terwijl Ron nadacht. Uiteindelijk zei hij: ‘Ik wil jullie niet beledigen, maar jullie zijn niet van die beste schakers –‘
‘We zijn niet beledigd,’ zei Harry snel. ‘Zeg jij maar wat we moeten doen.’
‘Oké. Harry, neem jij de plaats in van die loper en ga jij naast hem staan, Hermelien, op die plaats van die toren.’
‘En jij?’
‘Ik word paard,’ zei Ron.
Blijkbaar hadden de schaakstukken geluisterd, want zodra hij dat zei keerden een paard, een loper en een toren de witte stukken de rug toe en verlieten het bord, zodat er drie lege vakken overbleven, waar Harry, Ron en Hermelien gingen staan.

Ron is degene die de orders geeft. Harry en Hermelien doen zonder te vragen wat hij zegt. We denken dat de schaakstukken die van het bord worden gestuurd en vervangen worden door het trio de individuen representeren die in de Eerste Oorlog tegen Voldemort hebben gevochten. We denken dat dit zijn: James Potter, de Loper waar Harry de plaats van inneemt, Lies Lubbermans, de Toren (kasteel) waar Hermelien de plaats van inneemt, en Frank Lubbermans, het Paard waar Ron de plaats van inneemt.

Als een algemeen beeld in vele Engelse verhalen en geschiedenissen, is het vaak de Ridder/Paard dat helpt te verdedigen en in ruil daarvoor wordt hij voorzien door het kasteel dat hij verdedigd. Ze zijn een gekoppeld paar van gelijkenissen en ideeën, net zoals de Lubbermansen gekoppeld zijn in hun huwelijk en zoals Ron en Hermelien gekoppeld zijn in hun relatie. De Loper/bisschop aan de andere kant is onafhankelijk, net als Harry.

6)
‘Wit is altijd als eerst aan zet,’ zei Ron, die naar de overkant van het bord staarde. ‘Ja… kijk…’
Een witte pion schoof twee vakken naar voren.

De eerste beweging is een witte pion, hij gaat 2 plekken vooruit. Dit is een standaard zet, zoals aan ons was uitgelegd door een paar experts in schaken en dat gemakkelijk was te vinden op het Internet.

Deze pion speelt tegen onze helden, de goede kant, en speelt aan de kant van Voldemort (gesymboliseerd door de witte stukken). Dit is waarschijnlijk een plaatsvervanger voor Krinkel: De eerste beweging is de inbraak in Goudgrijp in een poging om de Steen te vangen, de tweede is de Trol tijdens het Halloween feest.

De volgende 4 paragrafen vormen de sleutel van deze theorie:

7-10)
Ron nam de leiding van de zwarte stukken over, die zich zwijgend naar de vakken begaven die hij aanwees. Harry’s knieën trilden. Stel dat ze verloren?

Schaakstukken en spelers worden ‘geplaatst’ en in actie gezet, klaar om hun rol op zich te nemen. Als Speler, generaal, veldmaarschalk en leider, regisseert Ron de anderen. Harry vertrouwd Ron, maar hij is bang voor het resultaat, net zoals Harry bang is in zijn eerste jaar op Zweinstein.

‘Harry – diagonaal vier vakken naar rechts.’

Harry wordt op zijn koers gezet. Hij maakt de goede (let op de dubbele betekenis van het woord right in het Engels: Rechts, goed) beslissing, hij volgt zoals hem verteld is, zonder te vragen, in een diagonaal naar zijn doel.

Harry’s bewegingen gaan in betekenis verder dan het schaakbord. Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als vier rechtmatige beslissingen – de eerste 4 personen die hij ontmoet op zijn weg naar Zweinstein. Maar, wij denken dat de 4 bewegingen staan voor de eerste 4 jaar van Harry’s leven op Zweinstein.
(Noot: De Loper kan onbeperkt een aantal plaatsen in alleen de diagonale richting bewegen. De bewegingen die beschreven worden zijn wettelijk toegestaan in schaak.)

De eerste echte schok kwam toen hun andere paard werd geslagen. De witte dame beukte hem tegen de grond en sleurde hem van het bord, waar hij doodstil en met zijn gezicht omlaag bleef liggen.

Let erop dat het eerste belangrijke stuk dat we zien vallen (anderen konden ook al eerder gevallen zijn) het Zwarte Paard is, neergehaald door de Witte Koningin. Als het schaakspel dat gespeeld wordt door het trio een metafoor is voor de Tweede Oorlog, dan staat dit verlies (het verlies van het eerste Zwarte Paard) voor Sirius Zwarts (Sirius Black (= Zwart) in het Engels, net zoals het zwart van de schaakstukken). Het stuk dat het Paard wegneemt is de Witte Koningin, wij geloven dat dit Bellatrix van Detta moet zijn, die Sirius vermoord in het Departement van Mystificatie.

‘Dat kon niet anders,’ zei Ron, die nogal geschokt leek.

Ron, de speler die het spel regisseert, verteld aan Harry dat de opoffering van het Paard nodig was. Ze kunnen het spel niet uitspelen zonder verliezen. Plaats dit naast wat Perkamentus zegt tegen Harry in zijn kantoor aan het einde van OotP. ‘Het is alleen míjn schuld dat Sirius dood is,’ zei Perkamentus onomwonden. (OotP. Hst. 37 Blz. 635)

11)
‘Nu kun jij die loper slaan, Hermelien. Vooruit, ga je gang.’

Deze beweging maakt de weg vrij voor Hermelien om de Witte Loper uit te schakelen. Draco Malfidus misschien? In de boeken wordt Draco neergezet als Harry’s tegenpool. Wat Harry zou kunnen zijn als hij zou opgroeien in de toverwereld en een plek in Zwadderich had geaccepteerd. Als Harry de Zwarte Loper is, geloven wij dat Draco de Witte Loper is. Dat Hermelien hem verwijdert wil nog niet zeggen dat Hermelien, Draco werkelijk vermoord. Dat zien we niet in haar karakter. Echter, we zien wel regelmatig dat Hermelien, Draco een toontje lager laat zingen. (CoS: opmerking over het kopen van zijn plek in het Zwerkbalteam, PoA: de klap voor het belachelijk maken van Hagrid, GoF: de schriktactiek voor het roepen naar Prof. Dolleman, OotP: hem vertellen zich stil te houden, OotP: het melden van zijn misbruiken als klassenoudste.)

Een andere mogelijkheid is dat Hermelien, Draco aan de goede kant brengt. In OotP, is zij een grote voorstander van relaties tussen verschillende afdelingen, en ze verdedigt zelfs tegenover Harry en Ron de mogelijke betrekking van Zwadderich daarbij. Ofschoon we geen voorstander zijn van de Draco/Hermelien romance, verwachten we toch dat er IETS gaande is tussen hen waar Harry geen weet van heeft.

12)
Als er een zwart stuk werd geslagen, toonden de witte stukken geen enkel mededogen en al gauw lag er een stapel slappe, roerloze zwarte gedaanten tegen de muur. Ron merkte twee keer net op tijd dat Harry en Hermelien ook gevaar liepen. Zelf schoot hij over het bord heen en weer en sloeg bijna net zo veel stukken als zwart had verloren.

In deze passage zien we wat J.K. Rowling ons steeds weer verteld: "...er komen sterfgevallen, meer sterfgevallen..." Dit stuk verteld ons dat we doden kunnen verwachten aan de kant van de Zwarte stukken, sommige daarvan zouden de boeman kunnen zijn die Molly Wemel ziet in OotP.

En Ron, als het Paard, moet én de Witte stukken pakken én Harry en Hermelien veilig houden. We zien een van de twee gelegenheden in PS in de meisjes badkamer wanneer Ron net op tijd ontdekte dat Harry en Hermelien in gevaar waren en hij de Trol op de avond van Halloween uitschakelde.

De tweede van de twee gelegenheden, waar Ron net op tijd ziet dat zijn twee vrienden in gevaar verkeren moet nog bekend gemaakt worden. Wij geloven dat het later nog gebeurd.
Ron gaat verder en schakelt net zoveel witte stukken uit als er van de zwarte kant waren genomen. Dan…

13)
‘We zijn er bijna,’ mompelde hij plotseling. ‘Even denken – even denken…’
De witte dame keek hem aan met haar gezichtsloze hoofd.
‘Ja…’ zei Ron zacht. ‘Dat is de enige oplossing… ik moet mezelf laten slaan.’
‘NEE!’ schreeuwden Harry en Hermelien.
‘Zo gaat dat met schaken,’ beet Ron hen toe. ‘Soms moet je stukken opofferen! Als ik één vak opschuif slaat ze me – en dan kun jij de koning schaakmat zetten, Harry!’

Ron realiseert zich dat het spel bijna is gewonnen. Er wordt op gewezen dat hij wil worden toegestaan om te denken. Dit is niet alleen wat JKR ons verteld, maar Ron zelf vertelt dit.

Dit is een aanwijzing aangezien zij een punt ervan maakt dat één van haar belangrijke karakters dit doet, vooral één die niet speciaal bekent staat om het denken.

De Witte Koningin, Bellatrix, keert zich naar hem wetend dat ze hem kan verwijderen als zij een bepaalde beweging maakt. Ze weet dat door Ron aan te vallen, ze Harry kan uitlokken en dat geeft haar een voordeel aan het einde van het spel. Haar overmoedigheid zal de oorzaak zijn van haar ondergang, omdat, zoals we weten, Harry voet bij stuk houd nadat Ron uit het spel gehaald wordt.

De enige weg om het spel te winnen is dat Ron zichzelf laat pakken door de Witte Koningin zodat Harry vrij is om de Witte Koning schaakmat te zetten. Met deze metafoor voorspellen we dat Ron zichzelf zal opofferen aan het lot dat Bellatrix voor hem heeft.

14)
‘Maar –‘
‘Wil je Sneep tegenhouden of niet?’
‘Ron –‘
‘Hoor eens, als we niet opschieten heeft hij de Steen al te pakken!’

De opvallende aarzeling aan Harry zijn kant hier, tekent een nieuwe koers die Harry inslaat, van zijn volle medewerking zonder te vragen in het begin van het spel naar de verandering van Harry zijn karakter dat later in de series te zien is in OotP.

Het is mogelijk dat er meer met betrekking is tot de passage met Sneep, de kwestie van snelheid, en het noemen van de Steen.

15)
Er zat niets anders op.
‘Klaar?’ riep Ron, bleek maar vastberaden. ‘Daar ga ik – en blijf niet rondhangen als we eenmaal gewonnen hebben.’
Hij stapte naar voren en de witte dame sprong op hem af. Ze sloeg Ron hard tegen zijn hoofd met haar stenen arm en hij viel met een smak op de grond. Hermelien gilde maar bleef op haar vak staan en de witte dame sleepte Ron van het bord. Zo te zien was hij buiten westen.

JKR verteld ons ronduit dat er geen alternatief is.
Zelfs wanneer het tijd is voor Ron om zijn laatste stap te zetten als Ridder/Paard, geeft hij nog steeds aan wat de spelers moeten doen nadat hij weggenomen is. Ron is vastberaden om zijn stappen te zetten en daar niet van af te wijken. Hij doorstaat de klap op zijn hoofd en word aan de kant gesleept door de Witte Koningin. Waar zal de Witte Koningin Ron brengen nadat ze hem neergeslagen heeft?
JKR wijst ons erop dat het lijkt alsof hij buiten westen is...

Het eerste Paard, Sirius, valt niet op dezelfde manier als de tweede doet:

“De witte dame beukte hem tegen de grond en sleurde hem van het bord, waar hij doodstil en met zijn gezicht omlaag bleef liggen.” (PS Hst.16 Blz.209)

Met het tweede Paard, Ron, gaat het scenario op deze manier:

”Ze sloeg Ron hard tegen zijn hoofd met haar stenen arm en hij viel met een smak op de grond… de witte dame sleepte Ron van het bord. Zo te zien was hij buiten westen. (PS Hst.16 Blz.209)

Veel mensen hebben op naar dit hierboven gekeken als bewijs van Ron’s voortijdige overlijden, dat hij zichzelf zal opofferen voor Harry. Wij denken dat dit te simpel is. Ron zal blijven leven.

16)
Trillend ging Harry drie vakken naar links.

Harry’s laatste beweging. Wij denken dat dit symbolisch is voor de laatste drie boeken. Harry’s eerste beweging (de 4 stappen naar rechts) is symbolisch voor de eerste vier boeken. De Loper zet in totaal zeven stappen, een compleet legale beweging in een schaakspel. Het is het exacte aantal jaren dat een leerling op Zweinstein verblijft zoals wordt uitgelegd in elk boek van de Harry Potter series.

Harry’s vijfde jaar, het vijfde vierkant op het schaakbord waar de Loper zich op beweegt, is de verandering in de richting op het schaakbord naar links, een sinistere en duisterdere richting (iets wat we in OotP met overvloed in Harry zien).

Deze beweging naar links kan worden gezien als een balans voor de eerste vier rechtschapen bewegingen/jaren van eerdere jaren in het spel/school.

Naar links gaande neemt Harry een erg veranderde richting aan wat kan worden gezien in zijn vooruitzichten, houding en positie in de oorlog zoals die in OotP wordt gezien. Voor OotP, was Harry onvoorwaardelijk, erg onwetend. Nu weet hij waar hij staat.

Hij heeft zijn twijfels over het gezag, zelfs Perkamentus. Hij neemt een proactieve houding aan in het vormen van de SVP, waarmee hij klasgenoten samenbind (vrienden en vijanden), zijn Professors uitdagen, etc. Door de Profetie is Harry zich bewust van zijn richting.

Een samenvatting van Harry’s schaakstuk: Zijn Loper heeft in totaal zeven stappen gezet, vier naar rechts, drie naar links, dat zorgt ervoor dat hij in een positie komt te staan om de Witte Koning schaakmat te zetten. Elk van deze zeven stappen staat voor één jaar van Harry’s zeven jaren op Zweinstein.

17)
De witte koning nam zijn kroon af en gooide die aan Harry’s voeten. Ze hadden gewonnen! De resterende stukken gingen opzij en bogen, zodat de weg naar de deur vrij was. Met een laatste, wanhopige blik op Ron renden Harry en Hermelien naar de deur en holden de volgende gang uit.
‘Stel dat hij –‘
‘Het komt heus wel goed met hem,’ zei Harry, die zichzelf probeerde te overtuigen. ‘Wat zou er nu komen?’

Schaakmat. Het drietal heeft het spel gewonnen. De overgebleven spelers bewegen vooruit met een laatste blik naar Ron, zich afvragend hoe het met hem gaat. Hier is het Harry die beide, Hermelien en zichzelf, geruststelt en dan naar voren schuift naar wat de volgende taak zal zijn.

Dit is de link naar de originele Engelse theorie.

Alberta, 9 mei 2005

www.hetpelgrimshuis.nl