20 jaar Harry Potter! Hoe lang ben jij al fan?
Al 20 jaar!
Tussen 15 en 20 jaar
Tussen 10 en 15 jaar
Tussen 0 en 10 jaar
» Bekijk stand «


Kies:

Download het van Microsoft

RSS Feed


Twitter

 

Waarom is Sneep Marcels Boeman?

‘Ridiculus!’ Zeiden de leerlingen in koor.
‘Goed zo,’ zei professor Lupos. ‘Heel goed. Maar dat was het makkelijke gedeelte. Het woord alleen is niet genoeg. Zoals jij nu gaat demonstreren, Marcel.’
De kast beefde opnieuw, maar lang niet zo erg als Marcel, die naar voren sjokte alsof hij op weg was naar het schavot.
‘Goed, Marcel,’ zei professor Lupos. ‘Om met het begin te beginnen: waar ben je het aller- allerbangst voor?’
Marcels lippen bewogen, maar er kwam geen geluid uit.
‘Sorry, Marcel, ik verstond je niet,’ zei professor Lupos monter.
Marcel staarde enigszins verwilderd om zich heen, alsof hij de anderen om hulp smeekte, maar fluisterde toen nauwelijks hoorbaar: ‘Professor Sneep.’

Deze theorie heb ik een hele poos geleden al bedacht. Waarom is Marcel zo bang voor Sneep? Ik bedoel omdat Sneep heel veel punten van Griffoendor aftrekt, is nou niet iets om super bang voor te zijn.

Oké, we draaien de tijd terug naar de avond dat de Lubbermansen zijn gemarteld door de dooddoeners. Sneep, zat toen al bij de ‘oude’ orde van de Feniks, want hij zat daar 1 jaar voor de val van Voldemort. Ik denk dat hij er bij was toen de Lubbermansen gemarteld waren, omdat dat moest. Hij spioneerde bij de dooddoeners, en kreeg de taak de Lubbermansen te martelen, voor informatie. Hij wou dit echter niet, dus deed hij zijn masker af, en bleef toe kijken. Zodat ze zagen, dat hij het niet deed, en ook niet wilde.

Maar dan het volgende: Hoe is Marcel daar weggekomen? Ik denk, dat Sneep te doen had met Marcel, en zich zelf heel erg schuldig voelde, en toen gevlucht is met Marcel in zijn armen. Maar, als Marcel zich vaag kan herinneren, dat zijn ouders gemarteld zijn, en het (bij verweer tegen de zwarte kunsten) voor zich kan zien, moet hij ook kunnen herinneren dat Sneep er bij was en hem weg heeft gehaald.

Dolleman hief opnieuw zijn stok op, wees op de spin en mompelde: ‘Crucio!’
Onmiddellijk sloeg de spin zijn poten om zich heen; hij rolde op zijn rug en begon vreselijk te stuiptrekken en heen en weer te wiegen. Het bleef doodstil, maar Harry wist zeker dat als de spin geluid had kunnen maken hij het uitgegild zou hebben. Dolleman hield zijn stok op de spin gericht en die begon nog heftiger te stuitrekken en te schokken –
‘Hou op!’ zei Hermelien schril.
Harry staarde haar aan. Ze keek niet naar de spin, maar naar Marcel en toen Harry haar blik volgde, zag hij dat Marcel zijn handen tot vuisten had gebald. Zijn knokkels waren wit en zijn ogen groot van afschuw.

Misschien is hij daarom zo bang voor Sneep. Hij weet waarschijnlijk ook niet waarom hij zo bang is voor Sneep, maar ik denk dat hij instinctief bang is. Hij denkt gewoon dat Sneep niet te vertrouwen is, en daarom is hij zo heel erg bang voor professor Sneep.

Simon, 4 oktober 2004

www.hetpelgrimshuis.nl