20 jaar Harry Potter! Hoe lang ben jij al fan?
Al 20 jaar!
Tussen 15 en 20 jaar
Tussen 10 en 15 jaar
Tussen 0 en 10 jaar
» Bekijk stand «


Kies:

Download het van Microsoft

RSS Feed


Twitter

 

Overzicht

Astronomie :|: Dreuzelkunde :|: Gedaanteverwisseling :|: Geschiedenis van de Toverkunst :|: Kruidenkunde :|: Leer der Oude Runen :|: Spreuken en Bezweringen :|: Toverdranken :|: Verweer tegen de Zwarte Kunsten :|: Verzorging van Fabeldieren :|: Vlieglessen :|: Voorspellend Rekenen :|: Waarzeggerij

 

Geschiedenis van de Toverkunst

Professor Kist

Professor:
Professor Kist is een spook. Zijn lessen zijn heel erg saai. De meeste leerlingen sukkelen binnen de tien minuten in slaap. Hij neuzelt maar door met een monotone stem, terwijl de leerlingen namen en jaartallen neerkrabbelen of glazig voor zich uit staren. (HP1/182; HP5/182)

Lesonderwerpen:
Verplicht vak vanaf het eerste jaar.

Eerste jaar:
- Emeric de Wraakzuchtige en Uric het Warhoofd (HP1/99)
- Magische ontdekkingen (HP1/182)
- Koboldopstanden (HP1/182)
- De Gedragscode voor Weerwolven uit 1637 (HP1/195)
- De opstand van Elfric de Grijpgrage (HP1/195)

Tweede jaar:
- Het Internationaal Tovenaarscongres van 1289 (HP2/112)
- De Geheime Kamer (HP2/112)

Vierde jaar:
- Koboldopstanden (HP4/297)

Vijfde jaar:
- Reuzenoorlogen (HP5/182; HP5/278)

Huiswerk:
Tweede jaar:
- Een één meter lang opstel schrijven over 'De Middeleeuwse Europese Tovenaarsraad' (HP2/111)

Derde jaar:
- Een opstel schrijven met als titel 'Heksenverbrandingen in de Veertiende Eeuw Hadden Geen Enkele Zin - verklaar' (HP3/5)

Vierde jaar:
- Wekelijks een opstel schrijven over de koboldopstanden van de achttiende eeuw (HP4/180)

Vijfde jaar:
- Een opstel van 45 cm over de reuzenoorlogen (HP5/189)
- Een werkstuk (HP5/351)

Examens:
Eerste jaar:
- Tovenaars die zelfroerende ketels uitvinden (HP1/195)

Derde jaar:
- Middeleeuwse heksenverbrandingen (HP3/240)

Vierde jaar:
- Koboldrebellen (HP4/462)

Vijfde jaar (SLIJMBAL):
schriftelijk:
- De invloed van de toverstokwetgeving op de onderdrukking van het koboldenoproer in de achttiende eeuw (HP5/558)
- De schending van het Statuut van Geheimhouding in 1749 en maatregelen om herhaling te voorkomen (HP5/559)
- De omstandigheden die leidden tot de oprichting van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters en de weigering van de heksenmeesters van Liechtenstein om zich hierbij aan te sluiten

Lokaal:
Geschiedenis van de Toverkunst wordt gegeven in een gewoon lokaal zonder veel bijzonderheden.

Benodigdheden:
- De Geschiedenis van de Toverkunst door Mathilda Belladonna (HP1/52; HP3/5)
- Perkament, inkt, veer (HP1/195; HP3/5)