20 jaar Harry Potter! Hoe lang ben jij al fan?
Al 20 jaar!
Tussen 15 en 20 jaar
Tussen 10 en 15 jaar
Tussen 0 en 10 jaar
» Bekijk stand «


Kies:

Download het van Microsoft

RSS Feed


Twitter

 

Veelgestelde vragen over de boeken

De vragen waar J.K. Rowling antwoord op geeft op haar site, kun je hier vertaald vinden.

Hoe communiceren de leden van de Orde van de Feniks met elkaar?
Ik was verrast dat deze bepaalde vraag de poll won, omdat het antwoord (zoals ik al heb gezegd) gevonden kan worden in een boek dat al gepubliceerd is (de Vuurbeker) en omdat de andere twee vragen te maken hebben met boek 6. Maar misschien werd ik beïnvloed door het feit dat ik wist dat de twee andere vragen interessante antwoorden hadden – en natuurlijk, jullie zullen binnenkort het antwoord op die vragen toch weten!
Leden van de Orde gebruiken hun Patronussen om met elkaar te communiceren. Ze zijn de enige tovenaars die weten hoe ze hun geestelijke beschermers moeten gebruiken op deze manier, en dat hebben ze geleerd van Perkamentus (hij heeft deze methode van communiceren uitgevonden). De Patronus is een erg efficiënte boodschapper omwille van vele redenen: het is een anti-Zwarte Kunsten hulpmiddel, wat het heel erg beschermd tegen invloeden van Duistere Tovenaars; het wordt niet gehinderd door fysische versperringen; elke Patronus is uniek en onderscheid zich van anderen, zodat er nooit enige twijfel bestaat over welk Ordelid het gestuurd heeft; niemand kan de Patronus van iemand anders oproepen, dus er is geen gevaar dat er valse boodschappen tussen de leden verstuurd worden; er moet niets vreemd gedragen worden door de Ordeleden om een Patronus te creëren (enkel een toverstok).
En zoals vele van jullie al achterhaald hebben, de Patronus van Perkamentus is inderdaad een Feniks.

Wat is de betekenis van Marcel, de andere jongen waar de profetie naar had kunnen verwijzen?
Eindelijk, ik beantwoord de Poll! Sorry dat het zo lang heeft geduurd, maar laat me beginnen door te zeggen hoe blij ik ben dat dit de vraag is die de meeste stemmen kreeg, omdat dit degene was die ik het liefst wilde beantwoorden. Sommige van jullie zullen niet leuk vinden wat ik ga zeggen - maar ik zet dat stuk aan het einde van mijn antwoord!
Ter herhaling: Marcel is geboren op 30 juli, de dag voor Harry, dus hij is ook geboren "aan het einde van de zevende maand". Zijn ouders, die beide beroemde Schouwers waren, hadden Voldemort drie keer getrotseerd, net als James en Lily. Voldemort werd daarom geconfronteerd met de keus uit twee jongens op wie de profetie van toepassing zou kunnen zijn. Hij besefte echter niet wat de gevolgen van een aanval zouden kunnen zijn, omdat hij niet de hele profetie had gehoord. Zoals Perkamentus zegt:
"Hij (de afluisteraar) hoorde alleen het begin, het deel waarin werd aangekondigd dat in juli een jongen geboren zou worden wiens ouders Voldemort drie keer hadden getrotseerd. Daarom, kon hij zijn meester er niet voor waarschuwen dat hij het gevaar liep zijn macht aan jou over te dragen als hij je zou aanvallen."
De profetie gaf Voldemort inderdaad de keus van twee kandidaten voor zijn mogelijke ondergang. Bij het kiezen welke jongen te vermoorden, koos hij ook (zonder het te realiseren) welke jongen aan te kondigen als de Gekozen - hem wapens te geven die geen andere tovenaar bezat - het litteken en de mogelijkheid een magisch raampje in Voldemorts gedachten.
Dus, wat zou er gebeurd zijn als Voldemort had besloten dat de volbloed, en niet de halfbloed, een grotere bedreiging vormde? Wat zou er gebeurd zijn als hij in plaats van Harry Marcel had aangevallen? Harry vraagt zich dit af in "de Halfbloed Prins" en concludeerd, terecht, dat het antwoord er vanaf hangt of een van Marcels ouders had kunnen sterven voor Marcel zoals Lily voor Harry stierf. Als ze dat niet gedaan hadden, zou Marcel meteen vermoord zijn. Maar als Frank of Lies zich voor Marcel had geworpen, zou de vloek zijn teruggekaatst, net zoals het in Harry's geval deed, en zou Marcel degene zijn die het had overleeft met het bliksemvormige litteken. Wat zou dit hebben betekent? Zou een Marcel met het bliksemvormige litteken even succesvol zijn als Harry in het ontsnappen aan Voldemort? Zou Marcel de kwaliteiten hebben die Harry hadden toegelaten sterk en gezond te blijven tijdens al zijn beproevingen? Hoewel Perkamentus niet zo veel zegt, gelooft hij dat niet: hij gelooft dat Voldemort inderdaad de jongen heeft gekozen die de meeste kans had Voldemort omver te werpen, omdat Harry's overleving niet helemaal of zelfs vooral heeft afgehangen van zijn litteken.
Waar laat dit Marcel, de jongen die bijna Koning was? Nou, het geeft hem geen verborgen krachten of een mysterieuze bestemming. Hij blijft een 'normale' tovenaarsjongen, hoewel een met een verleden zo tragisch als dat van Harry. Hoewel, zoals jullie gezien hebben in "Orde van de Feniks", is Marcel niet alleen zonder zijn eigen krachten. Het staat te bezien hoe hij zich zal voelen als hij er ooit achter komt hoe dicht hij erbij was om de Gekozene te zijn.
Sommige van jullie, die ervan zijn overtuigd dat de profetie Marcel aanmerkte, in een mystieke vorm, voor het lot gelijk aan dat van Harry, zullen dit antwoord eerder stom vinden. Toch maakte ik wat ik een kenmerkend punt tussen Harry en Voldemort vond, en over profetiën zelf, liet ik Marcel zien als de zou-kunnen-zijn. Als geen van de jongens "voorbestemd" was voor Voldemort's aanval om zijn mogelijke overwinnaar te worden, zou de profetie (als een van de heksen in Macbeth, als iemand het stuk heeft gelezen) de catalysator zijn voor een situatie die nooit zou zijn voorgekomen als het niet gecreeërd was. Harry wordt aangedreven tot een angstaanjagend positie waar hij nooit naar gestreefd heeft, terwijl Marcel de "zou-kunnen-zijn" blijft. Voorbestemming is de naam die vaak in terugblik wordt gegeven aan keuzes die dramatische gevolgen hadden.
Natuurlijk moet dit niet betekenen dat Marcel geen kenmerkende rol speelt in de laatste twee boeken, of het gevecht tegen Voldemort. Zoals de profetie zelf, blijft het dubbelzinnig, niet alleen voor mijn lezers, maar ook voor mijn personages. Profetiën (denk aan Nostradamus!) staan meestal open voor veel verschillende interpretaties. Dat is zowel hun kracht als hun zwakte.

Veritaserum speelt een grote rol in de waarheid uitvinden over Dwaaloog Dolleman in boek vier. Waarom wordt het dan niet gebruikt in, bijvoorbeeld, de rechtszaken die genoemd worden in hetzelfde boek? Het zou veel makkelijker zijn in het oplossen van problemen zoals het probleem of Sirius Zwarts schuldig was of niet?
Veritaserum werkt het beste als het onverwachts wordt gebruikt, op de kwetsbare en die personen die niet genoeg talent hebben (op welke manier dan ook) om zichzelf te beschermen tegen de drank. Bartolomeus Krenck was net daarvoor aangevallen voor hij de drank kreeg gegeven en toen hij nog erg van de wereld af was, anders kon hij maatregelen hebben genomen tegen de drank - hij kon zijn echte keel hebben dicht gemaakt en hebben gedaan alsof hij onschuldig was, de drank hebben kunnen transfigureren in iets anders voor het zijn lippen raakte, of Occlumensie hebben toegepast tegen de effecten van de drank. In andere woorden, net zoals alle andere vormen van magie in de boeken, is Veritaserum niet veilloos. Ook kunnen sommige tovenaars zich beschermen tegen de drank, en andere niet, zou het dus oneerlijk en onbetrouwbaar zijn om deze drank te gebruiken in een rechtszaak.
Sirius zou misschien vrijwillig hebben aangeboden de drank in te nemen als hij de kans had gekregen, maar die heeft hij nooit gekregen. Meneer Krenck sr. machtsbelust en groeiend in het onrechtvaardig behandelen van verdachte, gooide Sirius in Azkaban op de (toegeven; overtuigende) getuigenissen van de velen ooggetuigen. Het trieste feit is dat zelfs als Sirius de waarheid vertelde onder de invloeden van de drank, dan had Meneer Krenck iedereen er van overtuigd dat Sirius de boel was aan het bedriegen door hemzelf immuun te maken voor de drank.

We hebben niets meer van het schoollied gehoord sinds het eerste boek. Waren de leraren er soms tegen?
Perkamentus vroeg om het schoollied toen hij zich bijzonder opgewekt voelde, maar de tijden worden steeds duisterder in de tovenaarswereld. Zou Perkamentus ooit weer vragen voor een stijgende herhaling, mag je aannemen dat hij zich weer helemaal goed voelt.

Toen de Sluipwegwijzer Sneep was aan het beledigen, hoe kon het dan dat Gaffel zijn beledigingen schreef terwijl hij dood is?
Tovenaars hebben hun manieren om er voor te zorgen dat hun stem nog gehoord kan worden na hun dood - denk aan Berta Kriel die uit de Hersenpan kwam in De Vuurbeker, de Sorteerhoed die nog altijd de wijsheden van de Stichters uitspuwt honderden jaren na hun dood, de geesten die rondlopen op Zweinstein, de portretten van de dode schoolhoofden in het kantoor van Perkamentus, om niet het portret van Mevrouw Zwarts te vergeten op Grimbouldplein 12...er zijn meer voorbeelden zelfs, waar de Sluipwegwijzer er maar één van is. Het is niet echt Gaffel die de beledigingen schrijft aan Sneep, het is alsof Gaffel een magisch bandje met zijn stem in de map heeft geplaatst.

Nicolaas Flamel komt voor in De Da Vinci Code. Heeft u zijn naam daaruit gehaald?
Nee, Nicolaas Flamel is een historisch personage. Flamel woonde in Frankrijk in de 14e eeuw, en heeft zogezegd ontdekt hoe je een Steen der Wijzen maakt. Er zijn meldingen van mensen die hem opmerkten doorheen alle eeuwen, omdat hij onsterfelijk zou zijn geworden. Er zijn nog steeds straten naar Flamel en zijn vrouw Perenelle vernoemd in Parijs.

Welke opleiding volgen magische kinderen voor ze naar Zweinstein gestuurd worden?
Ze worden, zoals enkelen al wel geraden hadden, thuis opgeleid. Met heel jonge kinderen, zoals die waarvan je een glimp opving in 'De Vuurbeker' op het kampeerterrein van het WK Zwerkbal, is er een constant gevaar dat ze magie zullen gebruiken, bewust of gewoon per ongeluk; ze kunnen niet vertrouwd worden met hun krachten verborgen houden. Zelfs Dreuzels als Harry trekken een zekere ongewenste aandacht op Dreuzelscholen door hun haar bijvoorbeeld 's nachts bij te laten groeien.

Gaan alle Volbloed tovenaarsfamilies uitsterven? (We zijn de Zwartsen en de Krencken tijdens de serie al verloren)
Vergeet niet dat, zoals Sirius onthulde in OvdF, geen van deze families echt "Puur" is. In andere woorden, ze schrappen Dreuzels en Snullen en doen dan alsof die niet hebben bestaan. Maar ja, het nummer van families die zichzelf echt volledig puur noemen daalt stellig. Door geen Dreuzels of 'Modderbloedjes' te trouwen, beginnen ze het moeilijk te vinden zich te voortplanten. Dit onderwerp wordt aangesneden in de Halfbloed Prins.

Heeft u de informatie die eindigde op de kaarten voor Beroemde Tovenaars kaarten echt zelf geschreven? Voor die kwestie, hoe zit het met de spreuken in de films? Heeft u die bedacht of heeft Steve Kloves dat gedaan? En waarom waren nieuwe bezweringen bedacht voor de film in de eerste plaats? (Bijvoorbeeld: 'Incendio' wordt daar 'Lacarnum Inflamari'.)(Een vraag van Mugglenet/Lexicon)
Ja, ik heb de informatie op de originele Beroemde Tovenaars kaarten geschreven. Zoals je hebt opgemerkt, een aantal van hen zijn nu teruggekomen als ‘Wizard of the Month’ kaarten op het bureau van mijn website.
De spreuken in de films – daar ben ik de tel kwijt geraakt. Steve heeft er een aantal bedacht en ik heb hem een aantal andere gegeven. Sommige van de nieuwe bezweringen, zoals ‘lacarnum inflamari’ moeten op het scherm dramatischer hebben geklonken – hoewel tegen de tijd dat je het voor elkaar heb gekregen ‘lacarnum inflamari’ te zeggen, je zeker enkele kostbare seconden bent kwijt geraakt, in welke de Duivelstrik je misschien al gewurgd kan hebben. Maar dat is showbizz.

Is Banning een dwerg (klein mens) of is hij een ander soort wezen? (Een vraag van Mugglenet/Lexicon)
Net zoals Daan Thomas (kijk bij ‘Extra’s’), heeft Banning een achtergrond waarvan ik me nu realiseer dat die nooit in het boek te zien zal zijn, omdat het niet relevant is voor het plot. Hij is een mens, maar met een tikkeltje kobold afkomst – iets van een over, over, over grootvader. Dit is alleen interessant voor zover het hem, misschien onverwachte, sympatie geeft voor mensen zoals Hagrid zijn die, in Dooddoener perspectief, halfbloeden zijn. Hoe dan ook, Banning en Hagrid hebben nooit een scène samen, dus is Bannings genetische samenstelling overgeplaatst naar het meest achterste van mijn gedachten voor de zes verhalen waarin hij een speelt, hoewel ik denk dat het wel zijn personage heeft gevormd. Hoewel hij licht getikt is, is hij warm voor alle leerlingen, wat hun achtergrond ook is (hij heeft in ‘De Steen der Wijzen’ gezegd dat Lily hem heel dierbaar was, wat laat zien dat hij geen vooroordelen had jegens Dreuzel-geborene).
Ik moet toegeven, ik was heel erg verbaasd toen ik de film-Banning, die eruit heel erg uitziet als een kobold/elf (ik heb nooit gevraagd aan de filmmakers wat hij precies was), zag, omdat Banning in mijn gedachten gewoon eruit ziet als een hele kleine oude man.

Hoe voelde u toen de GvA filmmakers de Sluipwegwijzers achtergrond uit het verhaal haalde? (Een vraag van Mugglenet/Lexicon)
Ik vond het niet erg. Het is gewoon onmogelijk om elk van mijn verhaallijnen op te nemen in een film die niet langer mag worden dan vier uur. Het is duidelijk dat films veel grenzen hebben die verhalen niet hebben, beperkingen in tijd en budget; ik kan verbijsterende effecten maken, die alleen maar afhankelijk zijn van de wisselwerking van mijn en mijn lezers fantasie – vandaar mijn voorkeur voor papier over scherm.

Vind je 'De Halfbloed Prins' leuk?
Ik vind het leuker dan 'Vuurbeker', 'Feniks' of 'Geheime Kamer', toen ik die beëindigde. Het zesde boek doet wat ik wou dat het deed en zelfs als niemand anders het leuk vindt (en sommigen zullen het niet leuk vinden), dan weet ik dat het één van mijn favorieten uit de serie zal blijven. Uiteindelijk moet je eerst jezelf tevreden stellen voordat je andere tevreden stelt.

Ben je al begonnen met het schrijven aan boek zeven?
Ik heb juist de laatste kleine wijzigingen van 'Halfbloed Prins' voltooid, dus nu ga ik een paar maanden vrijaf nemen om me te concentreren op mijn nieuwe dochter (om de oude dochter en de niet-zo-oude zoon maar niet te vernoemen!). Ik durf te zeggen dat mijn vingers snel weer zullen gaan jeuken om te schrijven, dat doen ze meestal, maar ik denk niet dat ik serieus zal gaan schrijven aan HP7 voor een flink aantal maanden.

Gaan alle jonge mensen in de magische wereld van Groot-Brittanië naar Zweinstein. Ging Sjaak Stuurman toen hij jong was bijvoorbeeld naar Zweinstein?
Iedereen die ook maar een beetje magische kracht bezit voor hun elfde jaar zal automatisch een plaatsje krijgen op Zweinstein; er is geen vraag over of je wel magisch genoeg bent of niet, je bent magisch of je bent het niet.
Er is geen kans om een plaatsje op te eisen of niet. Maar een familie kan zelf wel kiezen om hun kind op Zweinstein te laten studeren of niet.
In een ander stukje tekst dat samenhangt met deze, heb ik wat informatie over Snullen geschreven. Het staat in ”Extra Dingen: Allerlei”

Toen Hermelien op Zweinstein kwam was ze toen bijna elf of twaalf?
Ze was bijna twaalf. Je moet minimaal elf jaar zijn om op Zweinstein te mogen studeren

Wat is de kern van de staf van Hermelien?
Hartenbloed van een draak, dus Harry, Ron en Hermelien hebben de drie verschillende ”toverstokkernen” van Olivander (andere stafmakers zullen andere kernen gebruiken, zoals je kunt zien bij de staf van Fleur, maar Olivander staat bekend om het maken van de beste stokken).
Je zult meer vinden over toverstokken (inclusief die van Hermelien) in ”Extra Dingen: Allerlei”.

Is Theodoor Noot de ”magere” Zwadderaar die genoemd wordt in de Terzieler klas scène? Als dat niet zo is: Wie is dat dan?
Ja, dat is hij, in mijn aantekeningen wordt Noot ook beschreven als ”snel” in verschijning.

Op je website gebruik je de term ”Marauders” om te verwijzen naar James en zijn vrienden. Zijn ze ook in het echt zo genoemd of heb je deze term gewoon van je fans geleend?
James, Sirius, Remus en Peter gebruikten deze term zelf. Vandaar de titel op de kaart.*

* Hier wordt de sluipwegwijzer bedoeld, in het Engels is dit Maraudersmap wat letterlijk vertaalt stroper of plunderaar betekend. Wiebe Buddingh' heeft dit vertaald met Sluip, waarschijnlijk van Sluipers of iets dergelijks.

Godrics's Hollow (Halvemaanstraat): straat, huis, boom…?
Het is een dorp.

Wat betekend de brulbrief die Perkamentus naar Petunia stuurde? ('Herinner mijn laatste.')
Perkamentus verwijst naar zijn laatste brief, dat betekent natuurlijk de brief die hij heeft achtergelaten bij de Duffelingen toen Harry 1 jaar oud was. Maar waarom (zou je zeggen) zei hij niet gewoon 'herinner je je mijn brief?'. Waarom zei hij mijn laatste brief. Waarom? Waarschijnlijk zijn er daarvoor nog meer brieven verstuurd.
Ga daar maar eens over speculeren! Ik hou jullie in de gaten.
P.S. Er is gesuggereerd dat ik fout was om te zeggen dat de brief die is achtergelaten samen met de 1-jarige Harry, maar dat zijn laatste brief die naar de Duffelingen is geweest, toen Harry illegaal naar Zweinstein vloog. Alhoewel, wij beide, Perkamentus en ik, zien het verschil tussen een brief naar de Duffelingen als een stel, en berichten naar Petunia ALLEEN. En dat is mijn laatste woord over dit onderwerp - toch twijfel ik, of het ook jou laatste woord zal zijn :).

Waarom werkte Kasper Krauwel's camera etc?
Zoals een hele hoop mensen me de laatste 24 uur duidelijk hebben gemaakt (soms zelfs familie van me) Kasper HEEFT een foto ontwikkeld van zijn camera in 'De Geheime Kamer' (mijn vorige antwoord zei dat hij dat nooit had gedaan).
Camera's, net als radio's (of, zoals de Tovenaars ze 'draadloos' noemen - ze liggen altijd een beetje achter als het komt op Dreuzel technologie) bestaan in de Toverwereld (er is een radio in de keuken van de Wemels en we weten dat er camera's zijn door de bewegende foto's die je overal ziet). Tovenaars hebben geen elektriciteit nodig om die dingen te laten werken; ze werken op magie, maar in er zijn gevallen dat de Tovenaars de Dreuzel spullen leuk genoeg vonden om ze te hebben zonder dat ze werken op pluggen/batterijen.
Ik heb een oud notitieboek wat zegt dat Dev Sol (Toverdrank) magie foto's laat bewegen. Bedreven als ik ben in het interpreteren van mij oude notities, kan ik je vertellen dat het originele idee was dat Tovenaars een magische Toverdrank zouden hebben die foto's laat bewegen.
DUS...als Kaspers batterijen niet werken op Zweinstein, werkt zijn camera dus duidelijk van de magische atmosfeer en hij ontwikkeld ze dan in een het magische drankje dat er voor zorg dat de mensen op de foto bewegen. Dat allemaal laat zien dat Kasper een hoop meer initiatief in zich heeft dan ik ooit had gedacht.

In 'Steen der Wijzen' zegt Tante Petunia dat Lily terug kwam van Zweinstein met kikkerdril in haar broekzak en dat ze theekopjes in ratten veranderde. Als dit waar is, waarom werd Lily dan niet geschorst?
Tante Petunia overdrijft een beetje; je moet begrijpen in wat voor stemming ze was toen ze die dingen begon te schreeuwen. Hoe dan ook, net als haar zoon, was Lily niet bang om het Statuut van Geheimhouding uit te testen, dus kun je aannemen dat ze wel wat waarschuwingsbrieven heeft gehad - maar niets al te serieus.

Heeft het karakter Hedvig in Ibsen's 'The Wild Duck' de naam van Harry's uil beïnvloed?
Nee, ik heb St. Hedwig gevonden in een boek van Middeleeuwse heilige jaren geleden, en de naam bleef maar vast hangen in mijn geheugen.

Zullen er 2 hoofdstukken in boek 6 'Lupos Papieren' en 'De Leeflangen in het Gerecht' heten?
Nee, daar is weer een Pile of Storgé ben ik bang.

Je zegt dat mensen niet kunnen Verschijnselen Verdwijnselen in Zweinstein en toch lukt het Dobby, hoe kan dat?
Huiselven zijn anders dan Tovenaars; ze hebben hun eigen type magie, en de mogelijkheid om te Verschijnselen en Verdwijnselen in het kasteel is nodig als ze werk ongezien willen kunnen doen, zoals huiselven dat traditioneel doen.

Hoe kregen Fred en George hun naam, is het van de tweeling in 'Gone With the Wind', zij waren beide roodharige jongens?
Totdat ik deze brief ontving, had ik geen idee dat de acteurs die Stuart en Brent Tarleton, Fred Crane en George Reeves heette. Nee, hier heb ik de namen niet vandaan gekregen (ik noemde Fred en George 'Fred en George' omdat ik die namen leuk vond en ze goed paste bij de oude namen van de andere Wemel broers paste), maar het is een grappig toeval!
Fred en George hebben rood haar omdat Ron dat heeft; om het anders te zeggen, ik heb eerst het personage van Ron bedacht, daarna heb ik de broers en het zusje bedacht.

Geloof je in het lot?
Nee, ik geloof in hard werken en geluk, en dat het eerste vaak tot het tweede leidt.

Schrijf je iedere dag?
Nee, ik schrijf de meeste dagen als ik hard aan een boek werk (zoals nu), maar iedere dag zouden mijn kinderen niet leuk vinden! Ik vind het ook leuk om tijd met hun door te brengen.

Waarom liet je het kaboutergoud verdwijnen in 'De Vuuurbeker' en Harry het niet laten merken?
Ik moest in mezelf daar om lachen toen ik dat deed. Harry maakt zich niet druk om geld, omdat hij er genoeg van heeft. Ron, aan de andere kant, is arm, en hij kan zich niet voorstellen hoe het is dat het je niet opvalt dat een zak vol goud verdwijnt. Ik denk dat ik gewoon herinnerde hoe het voelt om Ron te zijn; zeker, op dat moment, voelde ik meer sympathie voor Ron dan voor Harry - mijn eigen verleden meer dan mijn heden, als je het wilt weten. Als Harry het kaboutergoud had bemerkt terwijl het verdween op dat moment tijdens de Wereldbeker, zou er minder scherpheid zijn geweest tijdens de scène, waar ik wou laten zien, via Ron, hoe moeilijk het kan zijn als je geen geld hebt en andere wel.

Ga je nog meer personages vermoorden?
Ja. Sorry.

Foppe kauwde kauwgum, hoe kan dat terwijl hij een geest is? (Haast Onthoofde Henk kan niet eten)
Foppe is geen geest; hij was nooit een levend persoon. Hij is een onvernietigbare geest van chaos, en hij is vast genoeg om kandelaars los te draaien, wandelstokken te gooien, en, ja, kauwgum kauwen.

Waarom kunnen de audio/andere vertalingen niet tegelijk uitkomen met de Engelse versie?
Omdat ze moeten wachten op de Engelse versie die nog moet worden bewerkt, daarna kunnen de vertalers aan het werk. Als iedereen een jaar extra (en meer, voor sommige talen) moet wachten, zouden we waarschijnlijk alles tegelijk kunnen publiceren... maar ik denk dat dat idee niet al te populair zal zijn! In het geval van de audiocassettes, moet je de arme voorlezers de tijd geven om het boek op te nemen, en ze moeten ook nog ander werk doen (Stephen Fry, bijvoorbeeld, is een auteur/acteur/regisseur en  presentator en de Britse stem van Harry Potter).

Waarom hebben Fred en George Peter Pippeling nooit opgemerkt op de Sluipwegwijzer? ('Gevangene van Azkaban')
Het had niets uitgemaakt als ze het wel zouden hebben opgemerkt. Tenzij iemand heel erg bekend was met het verhaal van Sirius Zwarts (en Sirius was niet de beste vriend van Mr. en Mvr. Wemel - inderdaad, ze hebben hem nooit gekend tot dat hij ontsnapte uit Azkaban), Fred en George zouden waarschijnlijk niet eens hebben geweten of onthouden dat Peter Pippeling de persoon was die door Sirius zou zijn vermoord. Zelfs als Fred en George op een gegeven moment het verhaal hadden gehoord, waarom zouden ze dan aannemen dat de 'Peter Pippeling' die ze rond zagen lopen op de kaart, de man was die jaren geleden was vermoord?
Fred en George gebruikte de kaart voor hun eigen kattenkwaad, dus concentreerde ze zich, logisch, op die gebieden op de kaart waar ze hun volgende plan wouden uitvoeren. En uiteindelijk, moet je niet vergeten dat er honderden kleine stipjes rondgaan op de kaart op ieder moment... Fred en George kennen niet iedereen van school bij naam, dus een onbekende naam zou niet zijn opgevallen.

Recentelijk zei je dat Charlie 2 jaar ouder was als Percy. Als dat waar is, zou hij de zoeker zijn geweest in Harry's eerste jaar. Kun je de zijn leeftijd en die van Bill voor ons duidelijk maken?
Ik wist dat ik die vraag had verknald op het moment dat ik hem beantwoordde, maar internetchats gaan snel en ik wou doorgaan om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Bill is 2 jaar ouder als Charlie, die weer 3 jaar ouder is als Percy, die weer 2 jaar ouder is als Fred en George, die weer 2 jaar ouder zijn als Ron, die 1 jaar ouder is als Ginny. Sorry. Wiskunde is niet mijn sterke kant (maar het is beter als mijn geografie, dat voor de mensen die de recente paaseieren hebben gevonden al duidelijk is.)

Als een leraar afdelingshoofd is, kunnen we dan aannemen dat ze zijn gesorteerd in die afdelingen toen ze studenten waren op Zweinstein? Is dat ook zo voor de afdelingsspoken? Dus was Sneep een Zwadderaar?
Een Mugglenet/Harry Potter Lexicon open brief vraag (ik kan niet beloven dat ik ze allemaal kan beantwoorden, maar ik zal het proberen). Ja, als een leraar afdelingshoofd is kun je inderdaad aannemen dat ze zelf leerlingen waren in die afdeling. Dus Sneep was zeker weten een Zwadderaar, en ja, dat geld ook voor de afdelingsspoken.

Vind je Sirius Zwarts leuk?
Ik had meerdere brieven die me dit vroegen, wat me nogal verbaasde. Het antwoord is, ja, ik vind hem inderdaad leuk, ook al vind ik niet dat hij helemaal geweldig is (oooh, ik hoor ze de messen slijpen bij Immeritus [zie het 'Fansite' gedeelte]).
Sirius is erg goed in het uitspreken van goede persoonlijke filosofieën, maar zelf komt hij ze niet allemaal na. Als voorbeeld, zegt hij in 'Vuurbeker' dat als je wilt weten hoe iemand echt is, 'je moet kijken hoe hij zijn ondergeschikte behandelt, niet zijn gelijke.' Maar kijk maar hoe Sirius Knijster veracht, de huiself die hij heeft geërfd, en behandelt met niets anders dan minachting. Soortgelijk, Sirius zegt dat niemand helemaal goed of helemaal slecht is, en toch, de manier waarop hij met Sneep omgaat laat blijken dat hij niet denkt dat Sneep goede kwaliteiten heeft. Natuurlijk, deze dubbele dingen bestaan in de meeste van ons; we weten misschien hoe we ons behoren te gedragen, maar het ook echt doen is iets heel anders.
Sirius is dapper, loyaal, roekeloos, verbitterd en lichtjes ongebalanseerd door zijn lange verblijf in Azkaban. Hij heeft nooit echt de kans gehad om op te groeien; hij was ongeveer 22 toen hij naar Azkaban werd gestuurd, en hij had maar erg weinig tijd voor een normaal volwassenen leven. Lupos, die van dezelfde leeftijd is, lijkt veel ouder en meer volwassenen. Het grootse kwaliteit van Sirius is hoeveel gevoel hij kan voelen. Hij hield van James als een broer en hij behandelde Harry net zo.

Hebben James en Lupos van lichaam geruild voordat James werd vermoord?
Een ingenieuze theorie; maar nee; James zou nooit zichzelf hebben gered en zijn vrouw en zoon achterlaten om te laten sterven.

Wordt Arthur Wemel de nieuwe Minister van Toverkunst?
Nee

Waarom worden sommige mensen in de Tovenaarswereld Halfbloed genoemd, (Zoals Harry) ook als zijn de beide ouders Tovenaars?
De uitdrukkingen als 'Puurbloed', 'Halfbloed' en 'Modderbloedje' zijn verzonnen door mensen voor wie de afkomst telt en willen laten merken waar zij van afstammen. Iemand als Lucius Malfidus zal daarom bijvoorbeeld zeggen dat een modderbloed net zo slecht is als een dreuzel. Daarom wordt Harry ook gezien als een halfbloed; zijn grootouders aan zijn moeders kant zijn dreuzels. Als je denkt dat dat vergezocht is, kijk dan eens naar een aantal van de echte tabellen die de nazi's gebruikte om te tonen wat 'Arisch' of 'Joods' bloed uitmaakte. Ik heb er één gezien in het Holocaust museum in Washington toen ik al de definities voor 'Puurbloed', 'Halfbloed' en 'Modderbloedjes' had bedacht, en ik kreeg rillingen van het zien dat de Nazi's precies dezelfde kromme logica gebruikte als de dooddoeners.

Is Marten Vilijn de Halfbloed Prins?
Aangezien Marten Vilijn dezelfde persoon is als Voldemort en Voldemort NIET de Halfbloedprins is .... moet ik deze vraag echt beantwoorden?

Op welke manier is 'Harry Potter en de Halfbloed Prins' verbonden met 'Harry Potter en de Geheime Kamer'?
Ik ben overstroomd door een hoop vragen, wat er over de 'Prins' te vinden was in de 'Kamer'. Daarvoor zal ik proberen daar wat vragen over te beantwoorden, die een paar vragen zullen wegnemen (ik ga natuurlijk niet vragen beantwoorden als 'wie is de Halfbloedprins?' 'wat gebeurt er met de Halfbloedprins?' en 'wat bedoel je met Halfbloedprins?')
De plot van de 'Prins' heeft niets te maken met de plot van de 'Kamer', het is ook geen stuk boek van 'de Geheime Kamer'. Het verhaal van de 'Prins' begint waar de 'Feniks' eindigde en brengt je niet een paar jaar terug in een ander boek. Het is waar dat ik gezegd heb dat het een beetje met de 'Kamer' heeft te maken maar heeft natuurlijk ook met de 'Steen', 'Azkaban', 'Vuurbeker' en 'Feniks' te maken. De plot van 'de Halfbloedprins' zou ook ergens anders gepast hebben. Dat deel kan op heel veel manieren in het verhaal worden gestopt maar terug in 1997 heb ik het gestopt in het verhaal van de 'Kamer'. Het paste daar gewoon niet omdat het was geen deel van het verhaal over de Basilisk en het dagboek was en het duurde lang voor ik accepteerde dat het beter zou passen in boek zes. Ik heb nog lang aan de titel gewerkt, terwijl er in het hele boek niets meer te vinden was van de 'Prins', omdat ik de titel echt heel mooi vond. Ik heb de titel veranderd toen ik met de tweede versie van de 'Kamer' bezig was.
De link waar ik het over heb gehad tussen boek twee en boek zes heeft, in feite, niets met de 'Geheime Kamer' te maken (omdat er niets meer is terug te vinden van de Halfbloed prins in boek twee). Het leidt wel tot een ontdekking die Harry in boek twee doet en wordt overschaduwd door iets wat hij zal ontdekken in boek zes.

Wat is de betekenis, als die er is, van Mark Evers?
Mark Evers is gewoon een achtergrondpersonage, er zit geen verdere betekenis achter. Hij is dus geen familie van Lily.

Ga je na boek zeven meer boeken schrijven?
Indien je meer Harry Potterboeken bedoelt, dan denk ik dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Ik heb genoeg stof om zeven verhalen te vullen en ik heb er nooit aangedacht om een extra boek te schrijven. Ik zal misschien een achtste boek schrijven voor liefdadigheid maar dan een soort encyclopedie over de Harry Potter wereld daar kan ik dan mijn materiaal gebruiken wat niet in de boeken zal komen.

De profetie die Harry hoort in het kantoor van Perkamentus doet aan mij vermoeden dat ze allebei moeten sterven, is dat waar?
Beide, professor Zwamdrift en ik hebben de profetie zo voorzichtig mogelijk aan jullie laten weten en dat is alles wat ik er over ga zeggen.

Waarom vergat Harry, in boek vijf, de spiegel die hij van Sirius had gekregen?
Ik kan daar geen volledig antwoord op geven, omdat het belangrijk is voor boek zes en zeven. Maar een kort antwoord is dat Harry er zeker van was dat hij de spiegel niet wilde gebruiken, zoals het duidelijk in hoofdstuk 24 staat: 'Hij wist zeker dat hij het nooit zou gebruiken wat het ook was'. Voor het eerste in Harry's leven wordt hij niet overstelpt door nieuwsgierigheid, hij verstopt de spiegel en de verleiding weg van zichzelf en toen wanneer hij het misschien had kunnen gebruiken vergat hij het. De spiegel zou misschien niet zoveel geholpen hebben als je dacht, maar aan de andere kant, het zal meer helpen dan je denkt. Je zal alle boeken moeten lezen om dat te begrijpen.

Waarom kon Harry de Terzielers niet eerder zien als in boek vijf, hij had zijn ouders, Krinkel en Carlo toch al zien sterven.
Deze vraag wordt vaak aan me gesteld. Harry heeft zijn ouders niet zien sterven. Hij lag in zijn bed toen het gebeurde (hij was net een jaar oud) en, zoals ik zeg in 'Steen der Wijzen' alles wat hij zag was een hoop groen licht. Hij heeft Krinkels dood ook niet gezien. Harry raakte bewusteloos voordat Krinkel stierf, want hij hoort het verhaal van Permkamentus in het laatste hoofdstuk. Hij heeft wel de dood van Carlo gezien, en hij zou dan de Terzielers hebben moeten zien. Waarom kan hij ze dan niet zien toen hij terug ging naar het station in boek vier? Nou, ik wilde geen nieuw mysterie geven, die niet zou worden ontdekt voor een lange tijd. Ik vond daarom dat Harry de Terzielers pas mocht zien als hij over de shock heen was en hij wist wat de dood zou inhouden (dat hij er echt achter komt dat Carlo er niet meer is en hij hem nooit meer zou zien). Na twee maanden vakanties vol nachtmerries en gedachte over Carlo zouden de Terzielers meer vorm aan gaan nemen.

Hoe kreeg Harry de Sluipwegwijzer terug aan het einde van boek vier?
Hij heeft het gewoon teruggehaald uit het kantoor van de nep-Dolleman, maar ik heb jullie nooit laten zien dat hij dat heeft gedaan. Misschien zet ik er een zin in de volgende editie. Ik ben bang dat ik dacht dat jullie dat wel zouden snappen.

Aan het einde van 'de Vuurbeker' in welke volgorde zouden Harry's ouders uit de stok moeten komen?
Lily eerst, dan James. Zo heeft het gestaan in mijn eerste manuscript en we stonden onder zoveel druk het boek zo snel mogelijk uit te geven en mijn Amerikaanse uitgever dacht dat het fout was, en hij is zo goed in het vinden van foutjes dat ik het verandert heb zonder erbij na te denken. Later realiseerde ik me pas dat het goed stond in de eerste versie. We waren echt allemaal aan het slapen in die tijd.

In 'Harry Potter en de Gevangene van Azkaban', waarom kon het Ministerie niet een uil achter Sirius aansturen, en die dan volgen om hem te vinden?
Net zoals tovenaars gebouwen onzichtbaar kunnen maken kunnen ze zichzelf ook onvindbaar maken. Voldemort zou allang geleden gevonden zijn als het zo simpel was om hem een uil te sturen.

In 'Harry Potter en de Geheime Kamer', wat zou er zijn gebeurd als Ginny dood was gegaan en Marten Vilijn uit het dagboek was ontsnapt?
Ik kan dat antwoord nog niet volledig geven tot alle boeken uit zijn, maar het zou de Voldemort van nu veel meer kracht hebben gegeven.

Waarom heeft Marcus Hork een extra jaar doorgebracht op Zweinstein?
Of ik heb een fout gemaakt of hij heeft zijn examens verpest voor een jaar. Ik denk dat ik hem de schuld maar zal geven.

Wie is het afdelingshoofd van Ravenklauw?
Professor Banning natuurlijk.

Hoe kom je aan je namen?
Ik heb altijd 'gespaard' - daar bedoel ik mee, onthouden - vreemde namen en ik heb eindelijk iets gevonden waar ik ze voor kan gebruiken! Ik hou van namen, zielig om te zeggen, ik hou er echt van om namenlijsten te lezen, voor mij is het als niet-opgemaakte pakjes te openen, elk naam is een echt persoon. Oorlogsdocumentatie, telefoonboeken, namen van winkels, baby-namen boeken - jij zegt het, en ik heb er namen vandaan. Ik verzin ook namen, de meest populairste is "Zwerkbal".

Hoe kom je aan de ideeën?
Deze vraag wordt aan elke auteur het meest gevraagd. Het antwoord is 'uit mijn hoofd', maar de mensen lijken niet erg tevreden met dat antwoord, ook al is het de waarheid. Ik denk dat een idee ontstaat uit iets dat je ziet of hoort maar ik kan niets herinneren wat mijn de ideeën heeft gegeven. Ik krijg mijn beste ideeën in een hoek van een café kijkend naar een leeg vel papier, met een grote beker vol thee iets links van me en een nieuwe pen in me hand.

Kunnen klassenoudsten punten afnemen of niet? Een klassenoudste nam punten af van Griffoendor in Harry Potter en de Geheime Kamer, en toen was er een verwijzing dat het klassenoudsten niet toegestaan was om punten af te trekken. Wat zijn de regels?
Ron had het verkeerd in de 'Feniks', waaruit we kunnen afleiden dat hij geen erg authoritaire (iemand met veel leiderschapsgevoel, een leider) klassenoudste was tot nu toe; hij heeft duidelijk van niemand punten afgenomen.

Houdt Hermelien van Ron of Harry?
Ik kan niet geloven dat sommigen onder jullie dit nog niet ontdekt hebben, maar ik ga dit niet beantwoorden want dan zou ik de aanwijzingen moeten prijsgeven, terwijl ik vind dat jullie die zelf moeten vinden.

Kan er alsjeblieft een boek over Zweinsteinspreuken zijn?
Hmmm... wel, ik ben bang dat ik geen plannen heb om er één te schrijven. Er zijn geen speciale 'Zweinsteinspreuken', in elk geval, enkel algemene tovenaarsspreuken die elke heks of tovenaar zou moeten kunnen wanneer zij het het juiste boek lezen.

Kunnen er enkele Harry Pottermagazines gemaakt worden?
Sorry, maar dat zal niet gebeuren. Ik denk echt dat boeken en films genoeg zullen zijn om mee door te gaan.

Hoe zal het zevende boek heten?
Jullie geven het nooit op hé? Ik geloof dat jullie denken dat ik één van deze dagen zal bewijken onder de druk en zal verraden dat de titel van boek zeven - wow, ik zei het blijkbaar bijna.

Zal elk boek dikker worden dan de vorige?
Nee, zeker en vast niet, of boek zeven zou ongeveer rond het gewicht van een jong nijlpaard wegen. Te zien aan het plan van boek zes, zal het korter worden dan de 'Feniks'. Ik ga het niet zweren op de levens van mijn kinderen, maar ik ben er 99% van overtuigd.

www.hetpelgrimshuis.nl